Att arbeta med projekt i förskolan

I förskolan arbetar vi ofta med olika projekt eller teman. På vår förskola är det något utav barnen som ”sår ett frö”, någon visar ett extra starkt intresse  för tex tåg, något djur, en färg, någon speciell rörelse, en sagofigur,någon musik med mera. Som pedagog är det viktigt att lyssna, se och lägga märke till olika intressen – genom ett visat intresse från barnet så kan vi arbeta med utveckling och utgå från intresset  i form av tex språk, rörelse, lek, musik och skapande med mera.  Kunskapen om det pågående intresset/ projektet/ temat ”smittar” ofta av sig till övriga barn på förskolan och ett samlärande mellan barnen pågår under många stunder av barnens vardag på förskolan.

Här är en ”paddagogisk” video om appen Drawing pad. Denna app är användbar i tex ett projekt/ intresse/ tema då man kan rita, ladda in bakgrundsbilder, göra egna sagor, matematik, språk och mycket mera.

Tack Jessica!

Leave a Reply