Föreläsning

Jag och Erika sprider gärna det vi tagit reda på, därför har vi startat varsin  blogg och siten IKT: Digital media, förskolan och ipad på Facebook. Om ni vill veta mer om det vi forskar om och arbetar med på våra förskolor så kan vi komma till er arbetsplats och hålla en föreläsning.

Föreläsningens innehåll:
Vi börjar med en introduktion om varför vi föreläser.  Sen går vi vidare med att förklara just vad IKT står för och vilka styrdokument  vi på förskolan har att arbeta efter. Vi lyfter några strävansmål för att det ska bli tydligt att det krävs på förskolan att vi ska arbeta med IKT. Vi tittar på  kommunövergripande mål gällande IKT (Gäller i Sollentuna).  Sen berättar vi om iPad som pedagogiskt verktyg.  Vi tittar tillsammans på ”appar” och  testar och ser hur de fungerar på en iPad. Vi avslutar sedan föreläsningen med lite boktips kring IKT.

Jag och Erika  tillhör första generationens lärare som gärna tar med tekniken in i didaktiken. Detta behövs spridas till alla verksamma inom förskolan så att medvetenheten om Digital kompetens för barn ges tillträde. Förskolan grundlägger det livslånga lärandet och tänk att vi pedagoger kan vara med och starta arbetet med förhållningssätt kring digital teknik.

Kontakta mig eller Erika  för vidare information.

Leave a Reply