IKT-grupp i kommunen för förskolan

posted in: Nyheter | 1

Idag blev det klart att jag oc Erika ska ingå i kommunens IKT- grupp för att bygga upp kunskap om förskolan och IKT-arbete.

Vi kommer att bygga upp en form av ”pedagogisk bank” på intranätet, där andra pedagoger i kommunen kan gå in och hitta idéer för sitt IKT-arbete. Spännande! Har du erfarenhet av detta i din kommun så får du gärna mejla mig om framgångsfaktorer och tankar.

Varför är det så att förskolan generellt ligger efter med implementering och användning av teknik?

Just nu läser jag mycket om lärandeprocesser hos barn och vet ni att John Dewey (pedagogisk teoretiker) menade redan vid 1900-talets början att  endast en kunskapsutveckling kunde uppnås genom att barnets begåvning stimulerades av de krav som ställdes i den sociala situation där barnet befann sig i och att lärandeprocessen började omedvetet. Detta för min tanke vidare till  iPad  som undervisningsmedel tillsammans med några barn och en app,  kan det starta en omedveten lärandeprocess?
John Dewey myntade för er som inte redan vet begreppet ”Learning by doing”.

 

One Response

  1. Thessan
    | Svara

    Klokt! Å vad ql att er kommun tar tillvara den kompetens ni redan sitter på och allt ni kommer lära er under den tid som ni skriver ex.arbetet. Kram

Leave a Reply