Apptest: Boksnok – De tre bockarna Bruse

App: Boksnok (och boken Bockarna Bruse)

Rekomenderad ålder: 2-6 år

Plattform: iPhone och iPad

Beskrivning: Boksnok presenterar barnböcker på ett helt nytt sätt. Boksnok-appen är fylld med roliga, spännande och intressanta böcker. Utbudet av barnböcker är unikt och växer dessutom hela tiden då nya böcker fortlöpande publiceras i appen. Appen i sig är gratis och som kund får man till sig nya böcker mot en månadskostnad.

Att läsa böcker för barn i alla åldrar är gynnsamt för barns språkutveckling och att ge barnen tillträde till en spårklig värld i form av böcker borde vara en självklarhet för alla barn. Bo Sundblad, läsforskare, menar att läsningen är nödvändig för att barnets språk och tänkande ska utvecklas. Alla barn behöver läsa böcker, frivilligt och för nöjes skull, för att klara av skolan och för att kunna fungera i samhället.

Nu när även böckerna kommit in i multimediaverktygen så anser jag att vi pedagoger kritiskt ska granska dem innan vi använder dem men barnen. Att läsa en bok digitalt innebär många gånger ett nytt bildspråk och behöver den vuxna läsa överhuvudtaget? Eller ska vi sätta boken i barnets händer och göra annat under tiden? Hur planerar vi denna typ av undervisning för barnen på bästa sätt?

Så här gjorde jag och ett gäng 2-3 åringar med boken De tre bockarna Bruse från Boksnok.

En av de många fördelarna med Boksnoks böcker är att man läser boken tillsammans med barnen (ingen digital röst).
Man kan stoppa, välja bort, improvisera med mera när man läser texten.
Jag kan fånga upp barnens frågor och tankar under tiden som vi läser.

Bra bildspråk enligt mig
På denna sida tränade vi begreppen: Stor, mindre och minst. Vi provade även att förställa rösterna, hur låter en mörk röst och hur låter en ljus röst? Tillsammans tolkade vi alltså innehållet.


”Vem är det som trampar på min bro?” ylade trollet.
Spänningen stiger när vi läser om trollet.

Läslusten grundläggs redan när barnen är riktigt små så vänj ditt barn vid böcker och högläsning. Jag tycker att Boksnok förlag AB som har utvecklat denna app, verkligen har lyckats. Ska man hitta något negativt kring den här appen så skulle det kunna vara den halvluddiga formuleringen kring vad innehållet kostar, vad innebär ”en låg månadskostnad”? Detta skulle man önska få tydligare utmärkt i dess beskrivning i App Store.

Appen Boksnok erbjuder ett ständigt växande utbud av böcker plus att de ger läsarna chansen att själva skriva sina barnböcker som man kan få publicerade i deras app. Så har du en idé om en barnbok som Boksnok tycker om så kan ni tillsammans få den utgiven.
Eller varför inte göra ett projket med den egna barngruppen – från frö till färdig sagobok?

App Store Boksnok