Att dokumentera och stimulera barns utveckling i förskolan

Även om jag numera har en Lärarexamen på papper så ser jag mig inte som färdigutbildad. Jag söker efter nya kurser och hungrar efter kunskap. Det finns en intressant kurs som heter Att dokumentera och stimulera barns utveckling i förskolan. Det är en kurs som vänder sig till både barnskötare och förskollärare och är en distansutbildning, vilket är tur för mig då den tillhör Högskolan i Borås.
Kursen är 7,5 hp på 25%, 40 platser och man ansöker via antagning.se den 15 mars.

Utdrag ur kursplanen:
Kursen belyser och problematiserar hur man med IT som pedagogiskt verktyg skapar förutsättningar för att dokumentera och stimulera barns utveckling samt utveckla förskolans pedagogiska praktik med den reviderade läroplanen i fokus. Kursen behandlar information- och kommunikationsteknikens möjligheter samt etiska och juridiska aspekter i arbetet med digital dokumentation. Kursen tar upp faktorer som är viktiga för att arbetet med IT skall kunna utvecklas och bli ett redskap för skapande, dokumentation och kreativitet samt stödja nya former av lek och lärande.

Här kan du se en intervju med kursansvarige Fredric Gieth

Leave a Reply