My PlayHome

App:  My PlayHome 

Pris: Finns  Gratis i Lite – version samt för 28 kr i full version.

Plattform: iPhone och iPad

Rekommenderad ålder: Från 2 år av mig.

Beskrivning: Ett digitalt dockhus med val av familjemedlemmar. Barnet väljer lek i vardagsrum, kök, trädgård, Badrum och barnens rum.

 

På förskolan har vi ett stort dockhus där flera barn kan delta i leken. De kan gå runt det och tex bygga egna möbler då det även finns lego i samma rum. Att arbeta med lärplattan som ett komplement är viktigt för oss – den ska inte förta utan istället tillföra något nytt och i bästa fall en igångsättare. När jag såg deras intresse började jag söka efter appar som kompletterade denna typ av lek. Då hittade jag My PlayHome Lite men nu finns den även i full version för 28 kr. Helt klart värd enligt mig. En del barn behöver träna lekstrukturer för att sedan applicera de nyfunna strukturerna i en lek med andra. En app som My PlayHome kan då vara till hjälp. Språket och kommunikationen och turtagning tränas då barnen intar aktörens röst och leker som de gör i ett traditionellt dockhus. När några leker med det digitala dockhuset och några leker med det verkliga dockhuset – det är en form av paddagogik för mig.

Maja hittar på vad som sägs mellan aktörerna.

Leave a Reply