Test av appen Drawing Pad

posted in: Appar, IKT i förskolan, Nyheter | 0

Måste bara lyfta appen Drawing Pad eller Ritplatta, den finns numera på olika språk.

Jag ser många kopplingar till barns inflytande då de väljer att arbeta med denna app. Appen erbjuder innehåll som att välja vilken typ av ark man vill ha som bakgrund, klistermärken i olika kategorier, krit och tuschpennor, stämplar och sudd. Barnet kan välja om den vill skriva ut sin bild eller be någon fröken att e-posta alstret till någon i familjen.

Det som verkar lätt för barnet är att rita/forma med sitt finger då de väljer någon utav de olika pennorna. Appen kan även fungera som en igångsättare då barnet först ritar med hjälp av appen för att sedan rita med pennor på papper – ofta är det samma föremål som barnet ritar, fast med olika medel.

Appen kostar 15 kr vilket jag tycker är väl investerade pengar.

Vilket transportmedel ska jag välja?
Djur från Savannen eller djur från bondgården?

Något som ofta förekommer är att barnet reflekterar över hur de tolkar klistermärkena. De yngre barnen börjar sjunga en sång som de kopplar till klistermärket och de äldre barnen berättar den fakta som de lärt sig om tex djuret. Ofta lockas de andra barnen runt omkring och dialoger sker.
Barnet väljer vad det vill göra och hur den vill tolka, kanske frågar barnet pedagogen om något som barnet vill veta mer om?
Sedan kan pedagogen koppla denna typ av lärande till en mängd punkter i vår läroplan för förskolan.

Denna app erbjuder enligt mig ett lustfyllt lärande med en stor portion inflytande.

 

 

 

Leave a Reply