Varför ska man inte ställa en klocka när barnen använder iPad?

Jag uppskattar att ni e-postar och skriver frågor i kommentarsfältet. Att ifrågasätta, undra, försöka att förstå, visa intresse, att reflektera och att vara engagerad är en stor hjälp i min/vår jakt på det paddagogiska arbetet. Jag kan jämföra det som när jag handleder en VFU-student, en blivande förskollärare/lärare bör ha detta driv av frågor/reflektioner då den undersöker vägen till sin nya yrkesroll .

Läsarfråga från Jenny:

”Hej!

Har sett filmen som finns på din hemsida där du nämner att man på förskolan inte ska ställa en klocka och ta tid på hur länge barnen ska få använda ipaden. Jag undrar vad du har för tips på hur man kan göra istället då det är många som vill ha ipaden, jobbar på en avdelning med 23 barn mellan 4 och 5 år där barnen tycker det är roligt att använda ipaden.
Mvh Jenny”.

Jag har arbetat i 15 år inom skola och förskola. Datorer har funnits med under dessa år liksom äggklocka och ofta en lista, där man skriver upp barnens namn och styrker vartefter den har  ”spelat” 5,10 eller 15 min beroende på vad pedagogerna bedömt varit en rimlig tid att ”spela” på datorn. Jag vågar påstå att det funkar på det sättet på de flesta verksamheterna. Att en klocka ringer då ett barn är mitt uppe i sin tankeprocess över att tex lösa, ta nästa steg, lyckas med mera får den inte fortsätta med, istället för att undersöka vad barnen höll på att lösa? Jag hade detta i minnet då jag startade med iPad i verksamheten och ville gärna förändra denna oskrivna regel.

I vår verksamhet så har vi sex iPads till 100 barn, vi har önskat fler då vi nu vet hur vi kan arbeta med dem på ett meningsfullt sätt tillsammans med barnen. Vi sitter i smågrupper med paddorna, t ex när vi leker med matematik så är vi i matteverkstan där det finns många medel som lockar till matematisk inlärning där paddan är ett medel i mängden. Om vi är i hemvrån kan vi ta med iPaden för att den ska vara ett medel om barnen leker att de lagar mat, leker hem eller teater med mera.

Hos oss ska iPaden vara ett komplement till övriga medel och verktyg som vi använder i barnens läroprocess, inte ersätta något. Häromdagen så blev ett barn intresserat av en mördarsnigel och då använde vi iPaden för att Googla de svar som barnet sökte – ett komplement i läroprocessen.Äggklocka i din iPad När vi sjunger presenterar vi rekvisita med iPadens hjälp eller med figurer, bilder osv. Självklart får barnen sitta några stycken och ha ”fri lek” med iPaden när det passar i verksamheten, men det är alltid en pedagog i närheten med tanke på att vi lär oss mycket om barnet i den ”fria leken” – med eller utan iPad. Jag tycker inte att förskolorna ska slänga sina äggklockor, ta fram dem då barnen visar intresse för att lära sig om klockan. Använd den tillsammans med andra klockor, klock-appar och iPadens klocka, tillverka pappersklockor och se läroprocessen som en helhet för barnen i den pedagogiska verksamheten.

Jenny jag hoppas att du fått lite nya infallsvinklar och tips. Heja dig och er andra som arbetar med vår framtid = våra barn!

One Response

  1. Carina
    | Svara

    Hos oss är barnen flera tillsammmans som jobbar med Ipaden ibland. Då är de inne i samma lärprocess och lär av varandra i samma app. Då har vi klockan igång för att turas om att vara den som har ”makten” att klicka i appen. Men vi bestämmer inte hur länge de ska hålla på utan där håller jag med om att de måste få avsluta sin lärprocess själva så långt som möjligt. Oftast bryter vi inte en byggelek eller rollekar efter ”15 min”, så det ska vi inte göra med de digitala processerna heller. Men klockan kan vara ett bra hjälpmedel ibland:)

Leave a Reply