Appen Toca House

Förskolan har ett uppdrag som innebär enligt Lpfö 98 att vi ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

 

Naturen är en tillgång för  lek och en kunskapskälla. Ju tidigare barnen blir medvetna om att värna om vår natur desto bättre tycker jag.

Toca House erbjuder en app-miljön där man kan återvinna bär. Den miljön använder jag mest i denna app då jag saknar appar som erbjuder tänk till att återvinna. Beroende på barnens ålder så ställer jag olika typer av frågor som t.ex vad ska man återvinna?,  Vad händer med vår natur om vi inte återvinner?,  Vad gör dem i appen?,  Vad betyder symbolen?,  Vad betyder återvinning?,  Vad återvinner du?,  Vet ni vart man kan återvinna?,  Varför ska man återvinna?,  Kan man lägga färgade och ofärgade glasflaskor i samma återvinning?,  Hur gör man med tidningar och papper?,  kan man kasta något i naturen, i så fall vad? osv.

Beroende på vilken ålder som du arbetar med i förskolan, så är mitt råd till dig att lyssna in vilken kunskapsnivå barnen befinner sig på? Lätta frågor först och utmana sedan vidare. Jag använder denna del i appen som ett komplement i denna typ av läroprocess, den startar funderingar och en ökad medvetenhet längs vägen.

 

 

I

 

Leave a Reply