Flippa ditt klassrum

Jag läser just nu kursen ”Flippa ditt klassrum” på distans via Högskolan i Jönköping. Just denna kurs tillhör ett program som de kallar för 2komma5. Att läsa på distans ser jag som en fördel och denna kurs kan jag läsa via min mobil, lärplatta eller dator, jag kan helt enkelt studera när det passar mig. Lärarna i denna kurs heter Johan Bäcklund och Karin Brånebäck och de blandar föreläsningar med samtal, intervjuer och reportage.

I kursen går vi igenom vad ett Flippat klassrum är, den ”mentala flippen” och hur man kan förhålla sig till IKT.

Det flippade klassrummet är en modell som går att arbeta väldigt fritt utifrån, något som tilltalar mig. Det gör att du kan variera undervisningen av ämnen till en mer laborativ undervisning som är mer nytänkande.

Vad är det för skillnad på det traditionella klassrummet kontra det flippade?

Det primära syftet med att flippa ditt klassrum är att frigöra klassrumstid och skapa fler möjligheter till inlärning för eleverna.

I The Flipped Classroom Manifest står det ”Det flippade klassrummet är en medveten förändring av lektionsinnehållet, vilket i sin tur hjälper till att flytta eleverna tillbaka till centrum av inlärningen istället för att vara produkter av skolan” vilket sammanfattar syftet med det hela rätt så bra tycker jag.

Karin Brånebäck har gjort satt ihop den här bilden som förklarar det flippade klassrummet på ett enkelt och bra sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har just skrivit den första uppgiften som handlar om mycket om att reflektera över sig själv som lärare och om vad en förändring inom undervisningen genom att flippa klassrummet kan innebära.  Jag tänker mycket på Hur, Vad, Varför och för Vem som man/jag ska Flippa klassrummet.

Denna typ av mental förberedelse har jag upplevt är av stor vikt då jag t ex implementerade lärplattor på förskolan. Jag måste först själv förstå varför och hur jag ska göra det innan jag kan be kollegor att göra samma sak. Jag måste även prova mig fram för att lära mig av mina misstag och gå vidare uitfrån dem, att reflektera är en stor del i min roll som förskollärare och lärare. Barnen är min största källa när det kommer till att lära mig om Vad, Hur, När och Varför de lär sig med digitala medel vilket i sin tur gör att jag formativt kan planera undervisningen till deras fördel.

Leave a Reply