Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning

posted in: Digitalisering | 1

I våras sökte jag utbildningen Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning, 7,5 hp via MittUniversitetet. Kursen pågår mellan veckorna 36-3.

Denna utbildning ger mig möjlighet till att reflektera och utveckla tanken om den digitalisering som drivs i våra skolor. Teori ska kopplas till erfarenheter i min undervisning och hur jag undervisar eleverna gällande digitalisering och vilken nytta det gör för samhället. Denna typ av utbildning är något som tilltalar mig lite extra eftersom den gynnar mig såklart i min lärarroll men även min arbetsplats och mitt engagemang i den kommunala utvecklingen av skolan.

När jag  deltog i webinariet med Katarina L Gidlund (professor och digitaliseringsforskare) och föreläsningen ”Vad är Digitalisering?” så fick jag verkligen en aha-upplevelse. Vad står begreppet digitalisering för och hur förklarar man det? Just ordet digitalisering förekommer i alla styrdokument och handlingsplaner och att det är ett måste i undervisningen men få kan förklara vad, varför, hur och för vem man digitaliserar. Blir eleverna digitaliserade eller är det eleverna som digitaliserar?

Katarina gav oss en enklare förklaring genom att påvisa de tre S:en: Saker, sätt, samhälle, detta förklarar enligt Katarina digitaliseringsbegreppet enligt teknikfilosofin. När man digitaliserar så kan man tänka på detta sätt.

  • Med vilka saker digitaliseras man?
  • På vilket sätt digitaliserar det?
  • Hur påverkar denna digitalisering vår samhälle?

Utifrån detta så skulle vi lämna in vår första uppgift, om hur vi använder de tre S:en på vår arbetsplats.

 

 

 

 

 

One Response

  1. Kristina Johansson
    | Svara

    Jag delar din aha-upplevelse kring ”Vad är digitalisering?”. Ett begrepp som vi behöver lyfta och diskutera mer inom skolan anser jag och något som jag tar med mig in i min organisation.

Leave a Reply