Miljö och digitalisering. Planering.

Nu känner elever igen vår digitala tankekarta som skapar ordmoln, detta blir ett bra underlag för vårt arbete som vi kan gå tillbaka till för att reflektera samt lägga till nya ord som dyker upp. Ordmoln kan du enkelt skapa via t ex WordArt.com. I gruppen pratar vi om att det vi säger är analogt och att ordmolnet samlar våra ord digitalt. 

Lektion 2

Vi inleder med att prata om vårt första ordmoln som handlade om elevernas tankar gällande digitalisering och gör nu ett nytt när vi pratar om vår planet kopplad till miljö.

 

 

 

 

 

 

 

Jag frågar eleverna om de vill göra en typ av “miljörobot” som kan förbättra för vår natur?
Det vill de. Jag säger att vi då behöver återvinningsmaterial så att vi har saker som de kan bygga med. En elev föreslår då att den kan ta med sig hemifrån. Det resulterar i att vi alla kommer överens om att de som kan tar med material hemifrån. Vi skriver detta i veckobrevet till vårdnadshavarna och bara några dagar senare så har vi en hel del material att bygga med. 

Vi tittar på avsnitt 4 från serien Makeriet via ur.skola.se. Programmet handlar om hur man kan skapa enkla robotar. Varför vi tittar på programmet är för att eleverna ska få inspiration och en liten inblick hur en enkel robot kan fungera. Vi använder även frågorna som finns i lärarhandledningen som finns att ladda ned


Programmet resulterade i ett antal frågor:

  • Vilka robotar har vi i våra hem/i vår vardag?
  • Vilka leksaker är egentligen också robotar?
  • Vilken nytta gör robotarna i vårt samhälle?
  • Vilka arbetsuppgifter tror ni att robotar kommer utföra i framtiden? 

Efter vår reflektionsstund så delas eleverna in i grupper med 3-4 barn i varje grupp. Gruppens första uppgift blir att bestämma vad deras robot ska göra för att förbättra något för vår miljö. Den andra uppgiften blir att skissa roboten och den tredje uppgiften blir att ge roboten ett namn.

 

 

Centralt innehåll (LGR 11)

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Natur, teknik och samhälle

  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Från  skolverket gällande Reviderad läroplan, 2018

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Källa

 

Leave a Reply