Saker, Sätt och Samhälle på min arbetsplats

posted in: Digitalisering | 0

Jag läser just nu en kurs vid MittUniversitetet som heter Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning och i vår första inlämningsuppgift så skulle vi reflektera över själva ordet digitalisering.

 

Exemplifiera de tre dimensionerna – Saker, Sätt och Samhälle

När vi hör ordet digitalisering så tenderar vi att tänka på de saker som vi kan göra digitala saker med, så tänkte även jag då vi började en digitaliseringsresa i vår kommun. Vad tänker du på?

Men det finns ytterligare två begrepp som ingår i digitalisering nämligen Sätt och Samhälle.  Vi behöver tänka till hur vi genomför digitaliseringen och på vilket sätt den påverkar vårt samhälle.

 

Så här kan en kedja se ut kring Saker, Sätt och Samhälle. Denna kedja är kopplad till min arbetsplats.

 

Saker 

All personal samt elever i vår kommun får ett konto med G-suite appar. Dessa är förbestämda och upphandlade av kommunen. Via denna app-miljö så underlättar det mycket av elevers och personals arbete.

 

Sätt

Läraren kan lägga ut en preview via verktyg i G-suite om vad kommande lektion ska handla om. Eleven får en förkunskap och kan förbereda sig för till exempel en diskussion. Läraren kan därför korta ner sin genomgång i början av lektionsstart och eleverna kan snabbt ge sig in i uppgiften. Allt detta bidrar till att lektionstiden blir mer effektiv.

Dokumentation och kommunikation via tex Google site gör att eleven kan reflektera över sitt och klassens arbete, få återkoppling samt att vårdnadshavare kan följa arbetsgången inom ett visst område.

Via en digital plattform så kan läraren lägga ut självrättande prov och kan på så sätt använda planeringstiden för att förbereda sig och reflektera på vilket sätt som undervisningen ska gå vidare.

För de elever som behöver extra anpassningar i form av t ex bildstöd eller inläsningstjänster med mera så blir skoldagen enklare att klara av, då man kan infoga bilder och länkar samt skapa check-listor i google dokument.

Som lärare kan man även göra ett större spann av individuella uppgifter eller ett arbetsområde eftersom vi kan ta del av andra lärares kunskap som ligger digitalt via digitala plattformar en så kallad ”delakultur”. Jag kan dela mina presentationer, dokument med mera och kollegor kan fylla på oberoende när de har planeringstid. Elever delar på samma sätt vid tex grupparbeten.

Vi kan även ta del av andra klasser i Sverige eller övriga världen på ett helt annat sätt än tidigare t ex via  Google Hangout, Google Earth med flera .

 

Samhälle

För att våra elever ska vara delaktiga i den förändring som sker i samhället så upplever jag att denna typ av app-samling i undervisningen är bra. Det skapar liknande förutsättningar för alla elever, oavsett om man bor i stan eller på glesbygden. För de elever som behöver anpassningar för att klara av skolan så har delaktigheten och förståelsen höjts.Detta bidrar enligt min mening att man får liknande förutsättningar likväl som personal eller som elev.

 

Läs mer om detta  i Katarina L Gidlunds bok

Leave a Reply