Vad är betyder egentligen digitalisering? Kartläggning.

posted in: Digitalisering, Nyheter | 0

Kommande fem inlägg är skapat utifrån min fältstudie i kursen Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning och kan förhoppningsvis fungera som inspiration för dig som arbetar från förskoleklass till årskurs 3. Det handlar om fem ämnesövergripande lektioner där du och dina elever kan ta er an digitalisering kopplat till vår läroplan samt hur din roll som lärare kan fungera i vår digitala samtid. 
Jag har genomfört denna serie av lektioner i min nuvarande förskoleklass.

Vad säger läroplanen?

I läroplanen står det att vi ska digitalisera, i andra ramverk för skolan står det även att vi ska digitalisera, Men vad betyder det egentligen att digitalisera? Betyder det samma för dig som för mig? Hur tolkar våra elever digitaliseringen, är de medskapare eller digitaliseras de av oss lärare?

Vad innebär digitalisering för skolan?

Mål lärare:

Ur Lgr 11 Del 1 Skolans uppdrag

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Mål rektorer:

Ur Lgr 11, 2:8 Rektorns uppdrag

”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.”

Länk till LGR11 hittar du här

 

Lektion ett

Vi pratar om vad digitalisering kan vara för något och vad eleverna känner till i deras närhet som är digitalt. Syftet här är att jag vill kartlägga vad eleverna redan vet men också vad de inte vet.

Så här tolkar eleverna i vår förskoleklass ordet digitalisering:

 

 

 

 

 

 

 

Många av elevernas exempel handlar om Saker gällande digitalisering vilket det gör för de flesta av oss oavsett ålder. Flertalet elever kopplar t ex  ”iPad” till ordet digitalisering.

Men det finns två andra begrepp som är viktiga när vi pratar om digitalisering:

  • Sätt – på vilket sätt använder vi vi sakerna?
  • Samhälle – hur Sakerna och Sätten påverkar vårt samhälle. Läs gärna mer om det här i Katarina L Gidlunds bok (gratis för nedladdning) som heter Lilla digitaliseringsboken.  

Utifrån detta så planerar jag ett ämnesövergripande tema-arbete där eleverna ska få arbeta i grupp, inspireras av robotar kopplade till AI och reflektera kring vår miljö och planet. Jag hoppas att de på detta sätt sedan kan koppa saker med Sätt och Samhälle kopplat till digitalisering som en helhet.

Centralt innehåll (LGR11)

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Leave a Reply