Iup-samtal och iPad

Har idag haft ett flertal Iup-samtal. (Iup= individuell utvecklingsplan). Innehållet på vår förskolas Iup-samtal handlar om barnets intressen och förmågor. Hur vi kan arbeta med intressen och förmågor i aktiviteter och alltid utgå från barnen. Sedan går vi igenom hur … Read More

1 2 3 4 5