Miljörobot börjar ta form. Genomföra.

Nu är det dags att börja bygga utifrån den skiss som eleverna gjort i sina grupper. Vårdnadshavarna uppdateras kontinuerligt med arbetets gång på våra digitala plattformar, de har visat intresse för projektet i samband med att de lämnat material för byggandet. Vi ger eleverna i läxa att de tillsammans med sina nära och kära ska titta på de digitala plattformarna tillsammans, det är ju fint att våra bilder, ideér och tankar finns samlade där. Vi pratar om att plattformarna är digitala och att de blir levande för att vi fyller plattformarna med det vi gör i skolan. 

Vi inleder lektionen med att prata om vad samarbete betyder och varför det är bra att kunna samarbeta. Eleverna får även en checklista med text och bilder för att minnas arbetsgången. På vår skola så använder vi widgitonline.com för att enkelt få det bildstöd som vi behöver. Även här pratar vi om att rutorna, bilderna och bokstäverna är gjorda med digital teknik och att dessa tekniker hjälper oss att skapa checklistor som blir tydliga för eleverna. Samt att det går snabbt att skicka dokumentet från datorn till skolan skrivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggandet tar nästan hela skoldagen med paus för rast och lunch. Vi upplever att alla elever är engagerade och några vill hoppa över rasten för att de är så inne i sitt byggande. I detta arbete finns egentligen inga rätt eller fel utan det är eleverna som äger sin väg i byggandet utifrån det som de kommit fram till. Min uppgift som lärare blir mer att agera som en guide för att visa vart det finns material, hjälpa till att skriva samt att fånga upp elevernas tankar och idéer om fortsatt arbete. Eleverna fotar under arbetes gång, detta för att dokumentera processen. Vi pratar om att kameran på iPaden är digital och att vi lätt kan lägga ut bilder till deras vårdnadshavare med hjälp av den typen av digital teknik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskoleklassens syfte (LGR 11)

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Leave a Reply