Nobelmedalj. Genomförande.

Robotarna är klara och grupperna får idag presentera dem i samband med skolans Nobelfirande.

Lektion 4

Varje grupp får idag redovisa muntligt om deras miljörobot, hur de samarbetat och vad varje människa enkelt kan göra för att förbättra för vår miljö.

Muntligt berättar de om namnet på roboten, hur de samarbetat samt vad roboten ska göra för att förbättra för miljön. Alla elever får en Nobelmedalj för deras insats i arbetet med miljöroboten. 

Tex berättar några av grupperna följande:

”Vår robot heter Havets hjärta och den kan plocka upp det skräp som ligger på havets botten, det skräpet är mycket farligt för vår planet”

”Roboten heter Jesse och har en sorteringsstation i sin mage. Jesse äter skräp och sorterar det på direkten, inget skräp hamnar därför fel”.

”Sally kan hjälpa sköldpaddor så att de ej äter skräpet som människor slänger i havet och att koraller mår bra så att de kan fortsätta att leva i våra hav”

”Detta är Robby och den kan plantera nya växter på vår planet. Man kan säga att växterna är planetens lungor och de behövs för att planeten ska kunna leva”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med att vårdnadshavarna hämtar sina barn på fritids så bjuds de in i det klassrum som robotarna står. Även flera kollegor kommer förbi och tittar då de hört talas om vårt projekt.  Eleverna berättar gärna om vad, hur, med vem och varför de gjort dessa robotar. En elev säger ”Denna robot kanske inte ser så digital ut men vi har använt oss mycket av digitalt, tex kamera och bilder på vår checklista”. En elev säger ”Vi kan plocka skräp när vi går hem idag längs vägen, då hjälper man naturen”. En elev säger ” Nästa gång så ska robotarna leva på riktigt fast i en app på lärplattan”.

 

Förskoleklassens syfte och centrala innehåll (LGR 11).

Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

One Response

  1. Kristina Johansson
    | Svara

    Vilka underbara robotar och vilka härliga elever! De har många bra lösningar och tankar.

Leave a Reply