Föreläsningar, seminarier & workshops

Föreläsningar, seminarier & workshops

Ni har köpt in iPads till förskolan, alla är peppade att komma igång men hur gör man?
Ovanstående scenario är något vi stött på allt för många gånger. Då vi är medvetna om att olika verksamheter har olika förutsättningar och därför erbjuder vi nu skolor och förskolor våra tjänster och hjälper dem att komma över den där första tröskeln, som ibland kan kännas helt oöverstiglig.

Skräddarsydda utbildningar – lärplatta i förskolan

Med utgångspunkt i vår C-uppsats ”Varför är din iPhone så stor? – en studie om iPad i förskolan” sätter vi ihop en skräddarsydd utbildning, föreläsning eller workshop som är helt anpassad efter er skolas behov.

Upplägget varierar från fall till fall men några av de punkter vi går igenom är:

  • Lärplattan som pedagogiskt verktyg
  • Lärplattan – spelmaskin?
  • Forskning utifrån vårt examensarbete på Stockholms Universitet, ht 2011
  • Hur applikationer lyfter den fria leken
  • Läroplan/- EU:s nyckelkompetenser
  • Dokumentation med lärplattan
  • HUR – kan vi arbeta med lärplattan
  • VEM – kan arbeta med lärplattan
  • VARFÖR – arbeta med lärplattan?

Vid intresse, frågor och kostnadsförslag så kontakta oss gärna!

Kontakt