Utveckla, kamratrespons och hur går vi vidare?.

posted in: Digitalisering, Fältstudie | 0

I detta inlägg kommer jag att lägga den feedback som jag fått av mina kurskamrater, det är grunden till hur jag och eleverna  i fortsättningen kommer att utveckla arbetet med miljörobotarna.

”Jag har lämnat några kommentarer på bloggen men skriver här också. Jag tycker att du inspirerar och visar hur en kan arbeta med digitalisering och förskoleklassens läroplan och mål på ett väldigt tydligt sätt. Jag tycker det är väldigt bra att du i bloggen skrivit kopplingen till Lgr11. Om någon lärare vill använda sig av ditt arbete så har du gett dem bra argument 🙂 Jag ska tipsa de i min närhet som arbetar i förskoleklass om ditt arbete! 

Vad har du som lärare behövt lära dig för att göra det här arbetet med eleverna? Jag tänker på kanske någon app, eller några andra lärdomar som du tar med dig. ”
Anna svarar:
Tack för återkoppling. Dina ord värmer, att du tex vill tipsa dem i din närhet ger mig glädje och en vilja att fortsätta sprida lektionsupplägg 🙂
Jag har tänkt på frågor gällande digitalisera eller digitaliseras som annars bara flugit mig förbi. Att försöka benämna alla digitala tillfällen runt om oss för att eleverna och jag ska förstå digitaliseringen bättre i form av saker, sätt och samhälle.  Jag har behövt att lära mig appen Scratch via iPad då jag tidigare endast arbetet med Scratch på dator. Men på iPaden är den enklare.

”Vilket bra arbete du gjort, det var verkligen inspirerande att läsa. Du har skrivit så pass detaljerat så någon annan lärare skulle lätt kunna använda sig av ditt arbete. Du låter verkligen eleverna digitaliseras inte bara digitiseras!

Saker som du kan ta med dig tills du skriver din ”rapport” om arbetet är om alla ”digitala verktyg” har fungerat som det skulle eller var det något som strulade och vad gjorde du då i så fall? Var det något som du ändrade på inför nästa lektion utifrån hur lektionen gick?
Jag ser genast en fortsättning, eller en annan avslutning på ditt arbete och det är att eleverna gör Green Screen bilder/filmer med sina robotar. Det finns en jättekul och enkel app som heter Green Screen by Do Ink som du kan använda. iMovie går också att använda för enklare Green Screen-filmer och bilder.
Lycka till med ditt skrivande!”
Anna svarar:
Tack för feedback, blir verkligen glad av att läsa ”Du låter verkligen eleverna digitaliseras inte bara digitiseras!”. Som är ett av mina mål.
Tar med mig om att skriva om  det digitala strulet i examinationen, vi hade tex ett nätverksbyte i kommunen under denna tid. Jag har lagt till och ändrat anpassningar för några elever, det skulle jag kunna skriva om.  Tar med dina tankar om Green Screen. Vi har det tillgängligt på skolan i vårt Makerspace, tack för inspirationsidén.

”Tack för en väldigt inspirerande läsning! Jag hoppas att fler får chansen att ta del av dina tanker. Bra kopplat till läroplanen och presenterat med en tydlig struktur på bloggen.  Jag tänker spontant att det här upplägget lämpar sig inte ”bara” för de lärare som arbetar i förskoleklass upp till åk 3 utan kan byggas på för att passa äldre elever och koppla till flera av våra ämnen. 

(Vi jobbade med liknande tema på 2019´s Global Children Designathon där vi jobbade med designlösningar kopplade till FN´s globala mål 2, 3,12,15.  https://www.designathon.nl/ om du är sugen på fler spännande teman…) 
Lycka till med slutrapporten! ”
Anna svarar:
Blir så glad av att du inspireras av läsningen. Kul även om det gynnar äldre elever, detta är ju ämnen som berör alla.
Tack för inspiration gällande teman, dessa kan jag verkligen ha nytta av i mitt fortsatta arbete.
Slutsats av kamratrespons kopplat till utveckling.
Utvecklingen av miljörobotarna finner ni här ovan, skrivna av kurskamrater runt om i landet.  Jag kommer att fånga upp elevernas tankar om digitalisering efter jullovet i ett ordmoln samt hur de vill jobba vidare. Vi ska börja arbeta i skolans Makerspace med olika resurser för att utveckla våra robotar.  För min del blir det att hjälpa dem på vägen med de olika material som finns att tillgå på vår skola, såväl analoga som digitala och hjälpa till att sätta ord på hur elevernas projekt kan påverka vårt samhälle. Det är fint att dela med sig av sina planeringar, runt om oss finns massor av kunskap som på ett sätt gynnar våra elever, bara vi är villiga att ”bjuda” på planeringen och ta till oss av responsen.

Leave a Reply