Jag heter Anna Lundholm Ehn och arbetar som lärare på Sofielundsskolan i Sollentuna. 

Varje dag berikas mitt liv av elevers nyfikenhet och lust till utforskande och lärande - och vad kan vara bättre än att tillsammans finna meningsfullhet i det man gör?

På denna blogg kan du att få följa mig i mitt utforskande kring hur man använder sig av digital teknik i skolan och hur jag lägger upp mitt arbete i klassrummet och till kollegiet.

Jag är sedan januari 2012 utbildad lärare mot de yngre åldrarna och om du vill kan du ladda hem och läsa min C-uppsats, "Varför är din iPhone så stor? - en studie om iPad i förskolan" här.

Tänk gärna på..

När relationen är byggd till eleven det är då kunskapen tar form. 

Ett lustfyllt lärande tolkar jag som att eleven finner en lust när de själva har kontroll och en valmöjlighet över sin situation. Jag strävar efter att erbjuda varje elev en individanpassad undervisning, baserad på den elevens behov, intressen och förutsättningar. 

Sociala medier

Sociala medier är utmärkta sätt att hålla sig uppdaterad inom vad som händer i skolvärlden - snabbt, enkelt och gratis.
Du hittar mig i följande kanaler:

- Twitter - @AnnaLundholm1
- Google+ - Anna Lundholm
- LinkedIn - Anna Lundholm