Inspiratörerna visar vägen till lärande

posted in: IKT i förskolan, Nyheter | 0

Jag har fått frågor angående att vara IKT-inspiratör. Jag delar upp dem här under och svarar utifrån hur jag uppfattar mitt IKT-uppdrag.

Vad betyder egentligen IKT?
I står för information K står för kommunikation och T står för teknik.  IKT bildar en gemensam plattform för det ”nya” samhällets kommunikation.

Hur blir man IKT-inspiratör?
För min del så blev jag det på grund av att min chef såg ett starkt intresse hos mig för IKT. Vår kommun gör en satsning där en pedagog från varje enhet ska vara ambassadör för IKT-arbete.  Alla pedagoger ska behärska IKT som ett stöd  i undervisningen och vara öppna för nya, kreativa tillämpningar i syfte att underlätta för elever i deras kunskapande . Vi som inte är uppväxta med denna teknik har olika lång inlärningstid för att ta till oss tekniken så en av mina uppgifter är att stötta de pedagoger som behöver hjälp i sin teknik-kunskap och ser till att modern teknik implementeras på ett pedagogiskt sätt i vår verksamhet.  Kort sagt  jag vägleder vuxna och barn till digital kompetens.

Vi vill inte arbeta med teknik på vår förskola!
EU-komissionen har fastställt åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande som ska garanteras till barn och elever. Digital kompetens är ett av dem.  Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT – färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet. 
Jag hoppas verkligen att alla förskolor arbetar aktivt med sina läroplaner, där finner ni fler mål med multimedia och teknik.
Det finns ett citat där Barnläkaren Lars H Gustavsson uttrycker sin syn på barns tid framför datorn, där han jämför datorspelande med mediciner. I rätt dos kan datorn vara jättebra och tillföra mycket. I för hög dos finns allvarliga risker för biverkningar. Ett medvetet förhållningssätt rekommenderas av mig!

Flera frågor tas tacksamt emot och besvaras efter bästa förmåga.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply