Utbildning i webbkommunikation

posted in: IKT i förskolan, Nyheter | 0

Går just nu en utbildning via kompetensbron om webbkommunikation.
Kursen är två heldagar och vänder sig till oss som arbetar med offentlig webbpublicering i en del av vår tjänst.

Idag har vi gått igenom:

Etik
Offentlighetsprincipen, Språklagen ,PuL på webben, Tillgänglighet, 24-timmarsmyndigheten, W3C:s riktlinjer,
Vad är klarspråk och lättläst?, Vad säger kommunens policyer?, Exempel på tekniska hjälpmedel och hur de används.

Det visuella, struktur och navigation
Så använder vi webben, Vad skiljer papper från webb?, Den otålige användaren, Att strukturera innehåll, Bildens budskap,
CEO och tillgänglighet.

Förståelse för webbpublicering
Varför ska man skriva enkelt?, Vad vill jag förmedla?, Mottagarens behov och förutsättningar, Att våga möta mottagaren
Generationsskillnader, Att göra texturval, Att strukturera texten, Så presenterar du texten – förslag på enkla metoder/punktlistor, ingresser mm
Språkets betydelse – floskler, byråkratiska och annat otyg, Ärlighet varar längst – om modet att vara ärlig.

Interaktivitet
Våga möta mottagaren på webben/bjud in till dialog, Aktivt lyssnande – att ta till sig av medborgarnas synpunkter
Kommunikation på mottagarens villkor.

Jag tycker att denna dag har skapat nyttiga diskussioner och tankar om hur, vad och varför och till vem vi lägger ut information till – när man arbetar inom den offentliga sektorn, som ska vara tillgänglig för medborgarna.

Hur förhåller ni er till offentliga texter  på din förskola?
Har ni ett dokument angående godkännande från föräldrar av bilder per förskola eller ett samlat dokument som kommunen står för?

Tankearbete pågår...

 

 

 

Leave a Reply