Vissa har Eric Saade som förebild, jag gillar Reuben Puentedura.

Ruben Puentedura, som är en känd profil i sammanhanget digitala verktyg och lärande, har följt utvecklingen i staten Maines satsning på införande av datorer i undervisningen som forskare.
I Maine finns mer än tio års erfarenhet av 1-1 (en dator till varje elev) och utifrån variationen i resultat mellan skolor har Ruben Puentedura  sett mönster och skapat en modell (SMAR) med fyra nivåer som beskriver olika utvecklade arbetssätt.
”Om ingen förändring görs av arbetssättet med digitala verktyg åstadkommer vi ingen förbättring i elevernas lärande”.

Jag tar till mig Rubens forskning med stor respekt och använder mig av den i det didaktiska arbetet på förskolan. För jag vet med säkerhet att de digitala verktygen är här för att stanna och med  digitala verktyg kan vi arbeta på helt nya sätt i förskolan och för att hitta de nya arbetssätten behövs inspiration, övning  och möjligheter att lära av varandra.

Här kan du se en kort intervju med Ruben – kunskap är till för att delas.

Om du finner detta intressant så kan du läsa mer om Ruben här.

 

 

Leave a Reply