Tips på hur google kan underlätta på din arbetsplats

posted in: IKT i förskolan, Nyheter | 0

När jag var på kommunens första IKT-workshop i början terminen så behandlade vi ämnet Google. Lars Glimbert som är en av våra två ledande IKT-inspiratörer förklarade på ett enkelt sätt hur vi kan underlätta vår arbetsvardag med hjälp av Google. Jag tog till mig informationen och har fortsatt undersöka Googels möjligheter.

Samverka
På Google Mail skapar du enkelt grupper som berör olika områden i ditt läraruppdrag. Detta är starttjänsten för att nå Googels övriga tjänster.
Denna tjänst kan även samverka med Google kalender.
mail.google.com

Arbeta med dokument
När du startar ett Google dokument så kan du komma åt det från alla datorer – ingen inloggning krävs alltså via intranät. När jag och Erika  skriver i tex vårt examensarbete så kan vi använda oss av Google docs för vi kan båda redigera dokumentet – och samtidigt chatta, för varje dokument har en egen chatt med deltagande redigerare.  När jag och min chef, eller någon av mina kollegor arbetar på något gemensamt uppdrag så använder vi oss av Google docs .
docs.google.com

Statistik
Här kan jag och Erika sammanställa tex enkätsvar från våra studier, även här öppnas en chatt om du arbetar med flera personer. Eftersom vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan så är detta ett suveränt verktyg för kontroll och uppföljning.
docs.google.com

Sprid budskap och innehåll
När vår Rektor tex vill dela en presentation med oss alla inom samma enhet så skapar han en presentation via Google docs. En av fördelarna med att dela ut en presentation digitalt till en stor enhet är att du slipper alla kostnader för papper via hand outs, tidsaspekten vinner såklart stora fördelar.
docs.google.com

Planera
Via en kalender lägger du in ditt schema och uppdrag. Du kan välja om du vill dela schemat med de personer som berörs av din planering. När vi senast planerade ett  IKT-uppdrag med kommunen så kollade projektledaren vilka dagar vi kunde schemalägga fortsatt IKT-arbete.
calendrar.google.com

Sugen på att starta en blogg?
Google sites öppnar nya möjligheter då det är ett lätt verktyg att använda. Jag och Erika skapade ”Förskolan och iPad” via sites.
På vår förskola ska vi alla byta ut ”veckobrevet” mot en blogg till föräldrar via sites.
sites.google.com

Sites+multimedia=sant!
Det går att via youtube lägga upp sitt klipp från till exempel sin mobiltelefon.

Nätverka
På Googles motsvarighet till facebook – Google+ , så öppnas ytterligare möjligheter för att skapa grupper för såväl arbetsplatsen som privat.

Vi har inte tid att arbeta fortare men vi har tid att arbeta smartare!
Internet finns överallt i dagens samhälle och de flesta kan nås digitalt. Dessa tjänster är gratis och det förutsätter att din arbetsplats har Gmail som arbetsmail.

 

Leave a Reply