Apptest: The Pirate´s treasure – a memory game

 App: The Pirate´s treasure – a memory game (Piratskatten – ett memoryspel)

Rekommenderad ålder: 2,5 år

Plattform: iPhone och iPad

Pris: 15 kr

Beskrivning: Piratskatten är ett memory där man kan välja tre olika grader: lätt, mellan eller svår. I beskrivningen står det att appen är till för två samtida spelare men vi väljer att med fördel blanda in flera barn. Spelet går ut på att tömma brickan på piratmynt och hitta Kapten Svartskäggs skattkista!

I min barngrupp så arbetar vi tematiskt med Pirater denna termin, därför köpte jag denna app. När jag själv testade appen så blev jag besviken för att det inte var mer innehåll. Men sen satte de didaktiska tankarna igång om hur vi kunde använda appen.

Vi är fler än två som spelar detta memory och vi tränar turtagning och samarbetsförmåga, språkutveckling, koncentration och minnesträning.

Turtagningen kommer per automatik då vi är många som spelar samtidigt något som är nyttigt då det alltid finns de som behöver träna på att vänta på sin tur. Samarbetsförmågan lyser tydligt då barnen applåderar när en kompis fått upp två av samma bild, eller om någon vill hjälpa en kompis med att komma ihåg vart dubbletten ligger. När man arbetar med ett tema som pirater så är det en hel del nya ord för blivande treåringar att uttala och förstå. Appen ger oss möjligheter att prata om innehållet då myntet vänds och visar en bild på till exempel: flaskpost, kanon, skattkarta, en öde ö, piratflagga med mera. De nya orden från spelet tar vi med oss i de vardagliga samtalen. Koncentration och minnesträning märker jag hos barnen då de är intresserade och när de kommer ihåg vart dubbletten ligger placerad.

Personligen tycker jag att appen är något dyr.
Men barnen tycker att den är rolig och den är bra animerad och framförallt så  passar den  superbra i vårt tema.

 

 

 

Leave a Reply