Skolverkets webbkurs Om programmering

Som många av er vet har det skett förändringar i läroplaner, ämnesplaner och kursplaner för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens.

I Oktober 2017 släppte Skolverket 500 platser till den webbaserade kursen Om programmering. Jag fick en av de platserna och genomförde kursen på kort tid. I webbkursen fick jag möjlighet att öka mina kunskaper om hur programmering och hur den fortskridande digitaliseringen påverkar såväl mig, mina elever och samhället. Något som jag tycker att skolverket lyckats bra med i denna kurs är variationen  på kursinnehållet med begrepp, texter, videos, konkreta tips och hands on övningar. Efter varje avslutat moment fick jag även möjlighet att reflektera tillsammans med övriga kursdeltagare.

Efter momenten så implementerade jag de nya kunskapen i mitt klassrum. Till exempel så lärde jag mig ännu mer om Scratch  som jag gjorde fler lektionsplaneringar till för att sedan lära mig mer tillsammans med mina elever. Något som eleverna verkligen uppskattade var de analoga programmeringslekarna som vi gjorde, även dessa fick jag tips om via kursen.

 

Skolverket beräknar att kursen totalt tar ca 16 timmar att genomföra och tiden räcker till. På min arbetsplats så kommer alla att genomföra denna kurs under våren 2018. Våra chefer vill såklart att alla ska vara med på tåget när förändringarna i läroplanen träder i kraft den 1 juli 2018.

Video Om Programmering

 

 

Länk Skolverket 

Leave a Reply