Old School iPadNyttjandet av digitala verktyg, och då särskilt iPad, i förskolan är något jag som förskollärare brinner extra för. Under hösten 2011 skrev jag, tillsammans med min studiekollega Erika Olsson, en uppsats om användandet av iPad i förskolan som heter ”Varför är din iPhone så stor?”. I den har vi kunnat påvisa hur iPad som ett kompletterande verktyg främjar så väl leken som bildskapande, språkutvecklingen och samspelet mellan barnen. iPad anser vi således inte ska ses som något ont utan som ett verktyg som för dagens barn är lika självklart i vardagen som papper och penna.

Användandet av iPad som pedagogiskt redskap i förskolan blir allt vanligare och i flera svenska kommuner pågår projekt där man undersöker hur iPaden kan användas i det pedagogiska arbetet. Undersökningen ”Småungar & Medier” (2010) visar att två av tre barn i åldern 2-5 år regelbundet använder datorer så att teknik har en plats även i förskolan känns självklart.

Då jag anser att iPaden har en lägre inlärningströskel än t ex en dator så tror jag även att iPaden kommer bli ett populärt arbetsredskap bland pedagogerna, som i många fall ser datorn som något onödigt krångligt.

I min blogg så delar jag med mig kring mina tankar och erfarenheter av nyttjandet av iPad i förskolan och tipsar om pedagogiska appar som passar bra i undervisningen.

Här kan du läsa mina blogginlägg om nyttjandet av iPad i förskolan.

Paddagogik?

Ordet ”paddagogik” är en lek med orden pedagogik och padda (som i sin tur är slang för iPad och även surfplattor i allmänhet). Paddagogik är ännu inte ett vedertaget uttryck i traditionell media som dagstidningar men i bloggar och andra sociala medier är det desto vanligare.