Ett medvetet förhållningssätt

Jag och Erika träffades i torsdags för att planera vårt arbete vidare. Vi diskuterar ofta om hur vi ska förhålla oss med iPaden samt hur vi ska få våra kollegor intresserade. Vi har hört från andra förskolor att iPaden är en spelmaskin! Detta för oss vidare i tankarna om hur vi ska använda iPaden med ett medvetet förhållningssätt och inte se iPad som en spelmaskin i undervisningstillfällen. Att vi medvetet säger till barnen  att vi ska ”arbeta med iPad” och inte ”spela på iPad”. Jag tycker ofta om kritik för det för mig vidare i tanken om  hur man kan göra istället, att utveckla kritiken till något positivt. Att vända ”nejsägarna” ger mig och Erika en kick!

Vi har inte en förutbestämd tanke om vad barnen ska uppnå, vi har inga färdigformulerade tankar om vad barnen ska lära sig,  MEN vi är gärna medforskare och ser framåt, vi utvecklar från det frö som vi har – vi forskar! Förhoppningsvis finner vi svar på vägen.

Det som gör det hela intressant för oss är att observera och  dokumentera det barnen kan och gör, och sedan tolka och jämföra med strävansmål och fortsatt lärande, att anpassa lärandet och utgå från den unika individen! Vi kan ta på oss olika ”glasögon” när vi går igenom insamlad data för att se lärandet ur olika perspektiv- vi riktar seendet mot barnen och iPaden. För oss handlar det om vad som  är meningsfullt i pågående process – vad ser barnen och hur gör barnen?

Likväl som vi vuxna finner lust med iPad vill vi att barnen ska göra det samma. Det är den enda önskan som vi har – att skapa mening i görandet! Med ett medforskande och medvetet förhållningssätt tror vi att iPaden kan vara så mycket mer än en ”spelmaskin”.

Vad ser du?

Leave a Reply