Apptest: Bokstavspussel

App: Bokstavspussel

Rekommenderad ålder: 2,5 – uppåt

Pris: 22 kr

Plattform: iPhone, iPad, iPod touch

Beskrivning: Detta är en app som är framtagen till barn som håller på att lära sig att läsa och skriva. Appen innehåller 37 st bilder med ord. Dessa är indelade i olika svårighetsgrader som: Ljudenliga ord, icke ljudenliga ord samt ljudstridiga ord.

Denna app är ett utmärkt medel i undervisningen. De barn som visar intresse för läs- och skrivinlärning väljer gärna denna app och de verkar uppleva den lustfylld.
Något som jag är förtjust i är att man även kan göra egna bokstavspussel, som finns under fliken ”egna ord”. Tryck på skärmen så dyker en tom ruta upp som heter ”nytt pussel”, följ sedan de angivna instruktionerna. Att göra ett eget bokstavspussel ökar barnens inflytande över vad de vill fota och sedan lära sig hur de ska stava det de tagit kort på. Så här kan det se ut när barnet ska lära sig att stava sitt namn, eller att arbeta med tema ”jaget” till exempel.

;

;

;

;

;

;

;

Jag tog ett kort på Maja och ljudade hela hennes namn samt bokstäverna i namnet. Sedan övar Maja på att sätta sina bokstäver på rätt plats. När Maja placerat bokstäverna så kommer det fram en text där man trycker på kontrollera, då ljudas hela namnet. När alla bokstäverna är rätt så kommer ett får skuttande. Maja har övat på denna ett tag och hon har även börjat att skriva sitt namn på papper med penna. Vi har mejlat ”Skärmdumpen” (bilden) till Majas föräldrar och beskrivit hur hon lärt sig att stava sitt namn.

One Response

  1. Eva Hansson
    | Svara

    Hej hur gör jag för att lägga in Ljud i nytt pussel när jag har lagt in en bild.

Leave a Reply