Att skriva sig till läsning

Under ett par veckors tid så har vi ägnat oss mycket åt stavningsappar. Jag har noggrannt medforskat och dokumenterat barnens lärande (födda 2009) angående bokstäver.

Lite exempel:
Med appen bokstavspussel så har barnen tränat sina namn då vi tillverkat våra egna bokstavskort. Sedan har barnen fotat föremål som de finner intressanta och sedan har vi stavat och talat in bokstavsljuden till föremålen. I denna app så finns flera färdiga kort som man kan stava och lyssna hur bokstäver låter. Vi har använt  appen Stava djur där det finns djurarter med färre bokstäver för att se bokstäverna tillsammans med bilden. Vi har använt appen Hänga gubbe för att tillverka egna ord och samspela runt lärandet med turtagning och hjälp av varandras kunskap. Appen Ordens magi har vi använt med syfte att lyssna till bokstavsljuden samt att höra hur det låter då vi sätter olika bokstäver bredvid varandra.

Efter ett par veckor så känner barnen igen sina namn. Flera av barnen stavar sina namn med hjälp av iPaden samt med pennor, papper och kritor ute som inne. De formar symboler och sätter dem bredvid varandra. Barnen upptäcker bokstäver i närområdet då vi går på utflykter. Vi sjunger en ABC – sång och vi dansar till en alfabetslåt. Barnen använder olika medel och uttryckssätt på sin resa till ordens magi.

Appen: Hänga gubbe. Vilket ord har kompisen skapat?
Stava djurarter med hjälp av appen stava djur.
Skapar symboler med hjälp av "utekritor".

 

Att skriva på toarullar är lite svårt men kul tycker barnet.
Man kan även spela hänga gubbe utomhus med hjälp av kritor och asfalt.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan användas såväl i skapande processer som i tillämpning (Lpfö 98, rev 10. S.7).

 

 

Leave a Reply