Föreläsning och workshop med förskolechefer

Idag tog jag och min chef emot förskolechefer som var sugna på att lära sig mer om Lärplattans driv i verksamheten.
Anledningen var att de funderar på att implementera Lärplattor på deras förskolor till hösten.

Min chef presenterade Sollentunas kommunala mål samt våra lokala mål för vår enhet, nationella styrdokument samt finansiering.
Fortsättningsvis de mål som finns i mitt uppdrag som IKT-inspiratör och de mål som finns uppsatta för medarbetarna gällande IKT.

Jag fortsatte med att berätta om hur jag såg på mitt uppdrag som IKT-inspiratör och varför vi behövs på förskolor.
Om vår förskolas implementeringsprocess och om varför vi kallar våra iPads för Lärplattor.
Jag drog exempel ur ”Varför är din iPhone så stor?” och om varför sociala medier är bra som kunskapsbank.
Visade dem webb-sidor som är inspirerande i arbetet med lärplattor.
Tyngdpunkten var att visa exempel på hur vi arbetar i verksamheten samt hur man kopplar på det didaktiska tänket och väver in det systematiska kvalitetsarbetet.
De fick prova på Lärplattan och erövra tekniken. Jag avslutade med olika app-tips.

Vi hade två timmar avsatt vilket i detta fall var bra.
Jag uppskattar denna form av möten enormt och det är så nyttigt att få ta del av de diskussioner som finns ute på förskolorna angående digital kompetens.

Att arbeta med utveckling är häftigt!

Tack till er alla som var med för ert engagemang.

Leave a Reply