Framtidens lärande i Nacka

Vad är Framtidens lärande?

”Framtidens lärande är den perfekta platsen för utvecklande möten för kommunens och skolans medarbetarteam, där varje person bör kunna hitta sina inspirationskällor. Framtidens lärande är platsen där pedagogiken tar sats inför den digitala utvecklingen. Det är mötesplatsen för alla som är intresserade av skolans digitala utveckling. Här träffas beslutsfattare, skolledare, lärare, elever, kommunala förvaltningar, myndigheter, forskare och leverantörer och andra samhällsföreträdare för att gemensamt driva skolans utveckling framåt.
På Tisdag hittar du mig i Sollentunas monter på Framtidens lärande i Nacka. Vi kommer att hålla en dragning om Lärplattor i förskolan.

Lärplatta är Sollentunas begrepp för det som andra kallar surfplatta/iPads mm. Här presenteras en Google Site där förskollärare dokumenterar hur de arbetar med lärplattor. Den används med fördel som introduktion till pedagoger som ännu inte vågat komma igång samt som inspiration till dem som vill vidare. Vi kommer även att visa exempel på hur olika läroprocesser med lärplattan gått till.

Hoppas att vi ses där!

Framtidens lärande arrangeras av Stiftelsen DIU i samverkan med Internationella Programkontoret, Nacka kommun, Skolverket, Specialpedagogiska skolmydigheten samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

 

 

Leave a Reply