Appen Pettsons Uppfinningar bidrar till teknik och utforskande

Min barngrupp, som består av tre-åringar, har testat den nya appen från Filimundus som heter Pettsons Uppfinningar.

Pettson och Findus känner ju alla till och i den här appen får barnen hjälpa Pettson att bygga uppfinningar, vilket kännetecknar gubben Pettson bra.
Barnen får hjälpa Pettson att dra rätt objekt till rätt plats i uppfinningen och lyckas barnen lösa problemen så belönas de med ett kugghjul. Ju fler uppfinningar som de klarar desto fler kugghjul får de. Kugghjulen ska använda till den sista uppfinningen, där Findus flyger iväg ut i rymden! Totalt finns det 25 uppfinningar att lösa, med olika svårighetsgrad.

Jag tycker att lagom antal barn vid denna app är fyra – fem stycken. De turas om att hålla i lärplattan och dra objekten och de hjälps gärna åt att lösa uppfinningen.

Tillsammans löser vi klurigheter! Vart ska vi sätta kugghjulet?

Barnen känner igen sig i Pettsons miljö från böcker, tv och data-spel. Dom klurar, hittar en lösning och kommer gladeligen vidare till nästa uppfinning. Om barnen inte kan ordet på det aktuella objektet så kan jag berätta vad det heter.

Ett lustfyllt sätt att prata om naturvetenskapliga element

När en utav uppfinningarna krävde ett ljus så berättade ett av barnen att man måste använda tändstickor eller tändare när man ska tända ljus och att man får akta sig, inte peta när det brinner för eld är farligt. Barnet delade med sig sin kunskap om eld till de andra barnen.

Ett barn som behövde vatten till sin uppfinning berättade att vatten finns i regnet och hemma i badkaret men också i diskmaskinen.

När vi stängt av lärplattan så började några av barnen att bygga konstellationer med de olika byggklossarna som fanns i rummet. De räknade  klossarna, samtalade och klurade på hur deras uppfinning skulle se ut?

Nästa gång vi jobbar med den här appen så kollar vi vad vi har för material utomhus som vi kan klura på och upptäcka lösningar med.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Jag tycker att man kan använda denna app som ett komplement eller en igångsättare då man arbetar med naturvetenskap och teknik i förskolan.

Vill du veta mer? I Sollentuna har vi en inspirations-site där man kan hämta tips och ideér angående Naturvetenskap och teknik i förskolan.

 

 

 

Leave a Reply