Vem-böckerna som App

När jag studerade så läste vi en kurs som hette ”Barnböcker, media och drama i pedagogiskt arbete”.

För att få betyg i kursen så förväntades man ha förmåga att:

 • orientera sig i utbudet av barnlitteratur
 • planera för och utvärdera boksamtal
 • beskriva hur olika innehåll såsom genus, etnicitet, barns uppväxtvillkor m.m. kan upptäckas i samläsning av text och bild i böcker, filmer m.fl. mediaproduktioner för barn
 • beskriva och analysera text och bild i böcker, filmer m.fl. mediaprodutioner för barn
 • planera för och utvärdera muntligt berättande, samt genomföra berättande i simulerad miljö
 • bygga upp ett personligt berättarmaterial
 • orientera sig i barns mediaanvändning och i teorier kring barn och media
 • planera och utvärdera dramaaktiviteter
 • planera skapande/gestaltande verksamhet i en barngrupp/elevgrupp utifrån barnlitteratur, drama, berättande och media.
 • Beskriva och analysera genomförandet och relatera till didaktisk och pedagogisk teori
 • använda gestaltande och IKT i eget skapande arbete

En utav examinationerna var att fördjupa sig i en barnboksförfattare och granska författarens innehåll och göra en presentation på 30 minuter.  Jag och mitt studentarbetslag valde författaren och illustratören  Stina Wirsén.
Av sagan Leka tre så gjorde vi sagolådor och arbetade med det sociala samspelet samt olikheter. Vi spelade upp en teater för barnen och rekvisitan används fortfarande flitigt av barnen.
Stina har bland annat skrivit och illustrerat Vem-böckerna som är tänkta till de yngsta barnen i förskolan.
Böckerna behandlar ämnen och känslor som död, sova, mat, bestämma, vänskap, olikheter, tycka om, ledsen, arg med mera på ett lustfyllt sätt för barn. I samband med vår fördjupning av dessa böcker så frågade vi barnen om de visste vad de olika figurerna i böckerna hade för kön? Det visste inte de flesta barnen vilket vi tolkade som att böckerna är könsneutrala och fördelaktiga i ur ett genusperspektiv.
Vi gjorde även en teater och klädde i oss rollerna ur boken Vem blöder? Sedan fick barnen all rekvisita och spela rollerna på sitt sätt, något som var otroligt härligt att se!
Vår förskola har alla Stinas böcker och de läses flitigt av pedagoger och barn.

Nu har Vem-böckerna kommit som App och man får med en bok, ”Vem bestämmer?”, gratis! Sedan kostar de andra böckerna 15 kr styck att ladda ner vilket är ett bra pris. Bilderna är precis som originalen i böckerna och man kan välja att ta bort den digitala rösten vilket jag anser är födelaktigt då jag gärna har boksamtal med ”mina” barn. Vi kopplar upp Vem-böckerna via projektorn med en VGA-adapter och då kan vi läsa böckerna vart vi vill och göra dem hur stora vi vill på förskolan bara det finns en tillgänglig vägg.

 
Vem-böckerna
Alla barnen ropar att Nallarna ska vakna!

Jag rekommenderar denna App som ett komplement då ni till exempel arbetar med känslor av olika slag på förskolan.

Leave a Reply